Bankrekening openen als je in de problemen zit

Als je in de schuldsanering zit of een BKR-verleden hebt, is het vaak niet mogelijk om een gewone bankrekening te openen. Je wordt geweigerd door de bank.

Toch heeft iedere burger wettelijk recht op een basisbetaalrekening. Ook als je bijvoorbeeld kampt met een ernstige verslaving of zelfs dakloos bent.

Anders kun je immers geen loon, uitkering of pensioen ontvangen en ook de rekeningen die je ontvangt niet betalen.

Basisbankrekening aanvragen

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft daarom enkele jaren geleden de website basisbankrekening.nl in het leven geroepen.

Het doel van deze website is om iedereen een eenvoudige bankrekening te kunnen bieden, ook als je in serieze problemen zit.

Ben je bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening terechtgekomen, dan kun je toch een bankrekening openen, mits je begeleid wordt door een hulpinstantie. Je komt dan terecht bij een bank die is aangesloten bij het initiatief van de NVB.

Er zijn wel enkele voorwaarden en beperkingen:

  • je moet minimaal 18 jaar oud zijn
  • je moet een vast woon- of verblijfadres hebben in Nederland (*)
  • je moet over een identiteitsbewijs beschikken
  • je kunt niet zelf bepalen bij welke bank je de rekening krijgt


Je kunt bij vragen of problemen terecht bij enkele aangesloten sociale hulpverleningsorganisaties, waaronder bijvoorbeeld het Leger des Heils, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Reclassering Nederland. Deze instanties kunnen je helpen met het doorlopen van de aanvraag en je verder helpen in jouw specifieke situatie.

Ga hier naar basisbankrekening.nl.

(Redactie Bankenvergelijking.nl, update augustus 2019)


* Een postadres bij een erkende hulp- of overheidsinstantie kan eventueel ook.