Is uw pincode alleen van uzelf?

Is uw pincode veilig? Of behoort uw pincode tot 27% van de pincodes die gemakkelijk te raden zijn. Is uw pincode te raden dan kan het verlies van een pinpas of creditcard u duur komen te staan.

Zelf gekozen pincodes zijn vaak te raden

Het bedrijf DataGenetics deed onderzoek naar de meest gekozen pincodes onder consumenten. Veel banken en creditcardaanbieders geven u de mogelijkheid om zelf een pincode te kiezen voor uw bankpas of creditcard. Maar liefst 1 op 9 gebruikers kiest dan voor de pincode "1234". Hieronder volgt de lijst met meest gekozen pincodes:
  1. 1234
  2. 1111
  3. 0000
  4. 1212
  5. 7777
  6. 1004
  7. 2000
  8. 4444
  9. 2222
  10. 6969

Slechte pincode, u betaalt de fraude

De Nederlandse banken vergoeden fraude als u een bankpas en creditcard verliest en dit spoedig meldt. Als na het verlies echter de pincode wordt gebruikt, dan zal u meestal geen enkele vergoeding ontvangen bij fraude. De bank vindt dan dat u nalatig hebt gehandeld. Alles wat van uw rekening wordt gehaald tot het moment van blokkering zal u dan zelf moeten ophoesten. Heeft u te een te makkelijke pincode, dan kunt u vragen om een nieuwe pincode bij uw bank of creditcardaanbieder.

bronnen:
uniforme veiligheidsregels NVB
The 10 worst pins to choose

auteur: d. folkerts