Kun je nog geld lenen na je 60ste?

José Mast

08/01/2020

Banken en financieringsmaatschappijen zetten hun deuren steeds wijder open voor ouderen. Net als de pensioenleeftijd gaat ook de leeftijdsgrens voor het krijgen van een lening langzaam omhoog. Er zijn zelfs verschillende seniorenleningen op de markt. Soms is ook kwijtschelding bij overlijden mogelijk.

Om te beginnen met het goede nieuws voor zestigers: je kunt zeker nog geld lenen! Sommige financierende instellingen leggen de grens bij 59, maar er zijn er genoeg die ook 60- en zelfs 70-plussers accepteren.

Voor 60-plussers die een doorlopend krediet willen, gaat de deur het eerste dicht. Bij Freo, Directa en SNS Bank bijvoorbeeld kan zo'n krediet afsluiten nog tot een maand vóór de 65ste verjaardag, bij ABN Amro tot de 69ste verjaardag.

Een persoonlijke lening is over het algemeen makkelijker te krijgen. Defam en Directa leggen de grens daarvoor bij de 68ste verjaardag, Freo bij de 70ste verjaardag, Interbank bij het 73ste levensjaar en Rabobank, Paribas en Findio zelfs bij het 74ste. ABN Amro hanteert voor een persoonlijke lening dezelfde grens als voor een doorlopend krediet: 69 jaar is de limiet.

Schuld afbouwen

Leeftijdsgrenzen spelen niet alleen een rol bij het afsluiten van de lening, maar ook bij het terugbetalen. Het is gebruikelijk dat een lening voor een bepaalde leeftijd moet zijn afgelost.

Bij een persoonlijke lening staat die leeftijd al bij het aangaan van de lening vast, bijvoorbeeld 75 jaar. De einddatum van de lening kan dan dus niet verder in de toekomst liggen dan je 75ste verjaardag. Het bedrag dat je maandelijks terugbetaalt, wordt dan afgestemd op die terugbetalingsperiode.

Bij een doorlopend krediet is dat anders. Een kenmerk van een doorlopend krediet is juist dat je de vrijheid hebt om terugbetaalde bedragen steeds weer op te nemen. Maar als je een bepaalde leeftijd bereikt, bijvoorbeeld 65 jaar, wordt die vrijheid steeds kleiner.

Ook kun je dan de verplichting krijgen meer terug te betalen en gaat de kredietlimiet ieder jaar omlaag. Als je 80 bent, is een doorlopend krediet niet meer mogelijk.

Samen lenen

Ben je te oud om te lenen volgens de regels van de financierende instelling? Misschien kun je dan toch nog lenen als je dat samen met een jongere partner doet. De leeftijd van de eerstgenoemde persoon in de leenovereenkomst is doorgaans bepalend. Ook bij het afbouwen van een doorlopend krediet kan het een groot verschil maken als één van tweeën jonger is.

Kwijtschelding

We gaan er niet van uit, maar mocht je overlijden voordat de lening is afgelost, dan worden je erfgenamen in principe verantwoordelijk voor de openstaande schuld. Dat is voor hen natuurlijk niet zo prettig, maar ook niet voor de bank. Die moet dan moeite gaan doen om het geld te gaan innen bij de nabestaanden.

Sommige geldschieters hebben daarom standaard kwijtschelding bij overlijden in hun voorwaarden opgenomen. Je hebt dan in feite een verzekering die uitkeert bij overlijden. De kosten voor deze verzekering zijn verwerkt in de rentevergoeding die je betaalt. Onder andere ABN Amro scheldt de schuld kwijt bij overlijden voor je 80ste.

Andere banken en financieringsmaatschappijen doen niet aan kwijtschelding. Bij hen betaal je alleen de kale rente en draaien je erfgenamen op voor de schuld. Let daarop bij het vergelijken van de rentetarieven. Anders loop je de kans dat je appels met peren vergelijkt.

Er zijn ook banken waarbij je kunt kiezen voor een verzekering. Dat heet dan ‘nabestaandenbescherming’ of ‘verzekering kwijtschelding bij overlijden’. Je kunt dan zelf kiezen of je de extra kosten daarvoor overhebt.

Wat is een seniorenlening?

Sommige aanbieders hebben een speciale seniorenlening in het assortiment. Bijna altijd zijn dat persoonlijke leningen. Een doorlopend krediet speciaal voor ouderen komt ook voor, maar is zeldzamer.

Een variant is een persoonlijke lening met een mogelijkheid van een aflossingspauze van maximaal 3 maanden (Paribas).

De voorwaarden van seniorenleningen zijn verschillend. Ook deze leningen hebben een maximale aanvangsleeftijd, die meestal ligt op zo’n 74 jaar. De leeftijd waarop de lening moet zijn terugbetaald ligt rond de 78 jaar. De maximale leenbedragen lopen uiteen per kredietverstrekker.

Alternatief: de blijverslening

Heb je geld nodig om je huis te verbouwen, zodat je er langer in kunt blijven wonen? Dan is er in sommige gemeenten een gunstig alternatief: de blijverslening.

Als het huis voldoende overwaarde heeft, kunnen de oudere bewoners maximaal 50.000 euro tegen een aantrekkelijke rente hypothecair lenen. Zonder voldoende overwaarde is een persoonlijke lening van maximaal 10.000 euro mogelijk.

Of je woongemeente een dergelijke lening aanbiedt, kun je nagaan op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

(door José Mast, Bankenvergelijking, 8 januari 2020)

Bekijk hier een overzicht van leningen die je zelf online kunt aanvragen.