Bankrekeningen krijgen voorlopig geen naam

Ton Hermans

02/04/2020

De kans dat bankrekeningnummers in Nederland binnen enkele jaren worden vervangen door een naam of alias is klein. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank in opdracht van minister Hoekstra van Financiën blijkt dat dit meer zou kosten dan opbrengen.

Een alias is een naam voor je bankrekeningnummer. Dat kan bijvoorbeeld je mailadres of je telefoonnummer zijn, maar ook een volledige nieuwe benaming.

Zo'n naam is makkelijker te onthouden en door te geven aan anderen dan het huidige IBAN-nummer, dat in ons land uit liefst 18 tekens bestaat en niet veel mensen uit hun hoofd kennen. De naam zou worden gekoppeld aan het IBAN-nummer, dat onzichtbaar op de achtergrond blijft bestaan.

Overstappen van bank makkelijker met alias

Het belangrijkste voordeel van een alias is dat je makkelijker van bank kan veranderen. De alias zou dan hetzelfde blijven, alleen het onderliggende nummer verandert. In het IBAN-nummer zitten immers de code en naam van de bank verwerkt, zoals ABNA voor ABN Amro en RABO voor Rabobank.

Consumenten stappen nu niet graag over naar een andere bank omdat hun IBAN-bankrekeningnummer dan verandert. Dat vinden ze te veel rompslomp. Een alias zou hier de oplossing voor zijn.

Invoering is te omslachtig

Maar volgens DNB zitten er nog te veel haken en ogen aan invoering van zo'n nieuw systeem.

Op de eerste plaats zou de invoering voor iedereen gelden, wat een enorme operatie is voor in totaal 13 miljoen consumenten en 1,2 miljoen ondernemers. Ook wetten moeten hierop worden aangepast.

Daarnaast werkt het systeem niet goed als Nederland het als enige invoert. Invoering van een alias is pas mogelijk als dat op Europees niveau zou gebeuren.

Bestaande aliassen als mailadressen en telefoonnummers vindt DNB niet veilig. Typefouten kunnen leiden tot een verkeerde betaling. Ook kunnen consumenten hun mailadres of telefoonnummer simpel wijzigen.

Daarom zou een zogenaamde 'robuuste alias' nodig zijn: een volledig nieuwe naamgeving die geschikt is voor het betalingsverkeer.

Robuuste alias is te duur

DNB heeft uit laten rekenen wat invoering van een robuuste alias zou kosten en opbrengen. Uit een rekensom van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat dit over een periode van tien jaar ruim een miljard euro kost, terwijl het maar een half miljard oplevert.

De kosten zitten hem vooral in het aanpassen van administratie en systemen. Ook zou er weer een verschil ontstaan in buitenlandse en binnenlandse overschrijvingen. Wat bedrijven geld kost en verwarring veroorzaakt bij consumenten.

DNB zegt nu verder te willen onderzoeken wat de voor- en nadelen zouden zijn van invoering op Europese schaal. Tot slot merkt de centrale bank op dat het voorlopig beter is om de Overstapservice van banken te verbeteren.

(door Ton Hermans, Bankenvergelijking, 2 april 2020)

Lees ook:

» Van bank veranderen, hoe gaat dat?

» Welke bank helpt je het best met overstappen?

» Overboeken naar mobiel nummer kan al bij Rabobank