Doorbeleggen met je pensioen, hoe gaat dat?

Ton Hermans

24/01/2020

Heb je zelf een aanvullend pensioen bij elkaar gespaard, bijvoorbeeld via banksparen of een lijfrenteverzekering? Dan kies je op je pensioendatum ook zelf een bank of verzekeraar die jou elke maand daarvan uitkeert.

Hierbij is het gebruikelijk dat je een vaste rente krijgt over je opgebouwde lijfrentekapitaal. Die rente hangt af van de looptijd van je uitkeringen, en is gegarandeerd voor de hele uitkeerperiode.

Het is sinds enkele jaren echter ook mogelijk dat je doorbelegt met het kapitaal en kiest voor een variabel rendement in plaats van een vaste rente. Hoe werkt dat?

Voorbeeld van vaste rente

Eerst een voorbeeld van de vaste rente. Je vertrouwt je spaarpot met daarin 50.000 euro toe aan een bekende bank. Met deze bank spreek je een uitkeerperiode van 10 jaar af. Je wil graag elke maand een bedrag op je rekening (al kan dit ook elk kwartaal, halfjaar of jaar).

Je krijgt je spaarsom verdeeld over 120 maanden uitgekeerd. Wat er nog in de pot zit, wordt elk jaar vermeerderd met de rente die je met de bank bij aanvang hebt afgesproken. Die spaarrente blijft dus 10 jaar lang hetzelfde en bepaalt mede de hoogte van je uitkering. Je kapitaal staat ook vast, je kunt geen extra geld opnemen.

Van vaste rente naar variabel rendement

Het bovenstaande geeft zekerheid, maar kan nadelig zijn als de rente laag is op het moment dat je de uitkering afsluit.

Het is sinds 2014 ook mogelijk om een variabel rendement te krijgen over lijfrentekapitaal dat wordt uitgekeerd. De opbrengst van je kapitaal is dan elk jaar anders.

Het komt er in dit geval op neer dat de bank (of verzekeraar) voor jou gaat beleggen met je geld, en dat je uitkering meebeweegt met de resultaten daarvan. Je hoeft niet zelf te beleggen.

Aanbieders van een variabel lijfrentepensioen in Nederland zijn NNEK, Jouw Pensioen, Doelbeleggen en vermogensbeheerder Synvest. We leggen uit hoe zo'n pensioen werkt bij die laatste.

Voorbeeld van variabel pensioen

Bij vermogensbeheerder Synvest ontvang je elk kwartaal of elk jaar een uitkering uit je opgebouwde kapitaal. Deze uitkeringen kunnen tijdelijk zijn (bijvoorbeeld 10 jaar), levenslang of een combinatie van beide. In dat laatste geval wordt je kapitaal opgesplitst.

Synvest belegt voor je in eigen fondsen met aandelen, vastgoed en obligaties. De verdeling daarvan mag je zelf bepalen. Je moet minstens 20.000 euro beleggen. Zowel beleggen als veilig sparen is ook mogelijk, als je dat prettiger vindt.

Voordelen van doorbeleggen bij Synvest zijn een flexibele looptijd en dat je tijdelijke uitkeringen overgaan op je erfgenamen mocht je overlijden. Ook mag je altijd bijstorten.

Een nadeel is dat je meer kosten maakt dan met een traditionele uitkering. De vermogensbeheerder moet immers werk voor je doen. Synvest rekent jaarlijks 0,60 procent over je lijfrentekapitaal en 1,05% over iedere storting.

Beleg je in één keer 50.000 euro, dan kost je dat dus eenmalig 525 euro en jaarlijks 300 euro (als je kapitaal op hetzelfde niveau zou blijven). Je moet in dit voorbeeld de eerste vijf jaar gemiddeld 0,8% rendement behalen om deze kosten terug te verdienen.

Bij de meeste aanbieders van een vaste rente betaal je alleen eenmalig afsluitkosten, mits je het product zelf online hebt afgesloten. De afsluitkosten variëren globaal van 50 tot 250 euro. Hier komen nog eventueel advieskosten bij, als je voor individueel advies hebt gekozen.

Meer over het lijfrenteuitkeerproduct van Synvest lees je in deze review van Bankenvergelijking.

Wanneer kies je voor een variabel pensioen?

Je zou voor een variabel aanvullend pensioen kunnen kiezen als de marktrente erg laag is op het moment van je pensionering. Je hebt namelijk een reële kans op een beter rendement met beleggen. Maar uiteraard is er geen garantie. Je kunt ook kapitaal verliezen.

Kies daarom alleen voor een variabel pensioen als je het aanvullend pensioen niet nodig hebt voor je levensonderhoud of woonlasten en puur ziet als een extraatje dat je kunt missen.

Je hebt dus eigenlijk genoeg aan je AOW en je bedrijfspensioen en probeert meer uit je lijfrentekapitaal te halen.

Wil je zekerheid over je aanvullende of totale pensioen, dan is doorbeleggen met je pensioenkapitaal niets voor jou.

Bekijk hier een overzicht van online verkrijgbare lijfrenteproducten. Je ziet bij elk product de rente per looptijd en de afsluitkosten.

(door Ton Hermans, Bankenvergelijking, 24 januari 2020)