Welke bank is het duurzaamst?

(Let op: dit is een artikel uit 2018. Nieuwe onderzoekscijfers uit 2020 vind je in deze nieuwsblog).

Als je een bank- of spaarrekening opent, gebruikt de bank je saldo voor de financiering van allerlei projecten. Je ziet het niet, maar je geld wordt uitgeleend aan bedrijven groot en klein over de hele wereld.

Steeds meer mensen willen weten waar hun geld nou precies voor wordt aangewend. En ook steeds meer klanten van de bank willen dat dit duurzaam gebeurt. Zodat jouw banksaldo bijvoorbeeld niet bijdraagt aan klimaatverandering, dierenleed, kinderarbeid, gevaarlijke producten, ongelijkheid, een corrupt regime of overdreven beloning van bankmanagers.

Eerlijke Bankwijzer doet onderzoek

Wil je weten welke bank nou het duurzaamst is, dan kun je het best kijken naar de Eerlijke Bankwijzer. Dit is een project dat de grootste banken van Nederland bijna elk jaar toetst en beoordeelt. Organisaties die hieraan meewerken zijn Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

Nieuwe scores per thema

De Eerlijke Bankwijzer splitst het begrip duurzaamheid op in acht onderdelen. Hieronder zie je per thema de best presterende banken en hun rapportcijfer volgens de jongste beoordeling (december 2018). Zo kun je zien welke bank het beste scoort op het onderdeel dat voor jou belangrijk is.

De onderzoekers bekijken helaas niet alle Nederlandse banken, alleen de zeven grootste. Jonge onlinebanken als Knab en Bunq zitten er bijvoorbeeld niet bij. Onder De Volksbank vallen SNS Bank, ASN Bank, BLG Wonen en Regiobank. Deze banken zijn dus samen beoordeeld en niet afzonderlijk.


Klimaatverandering

Denk hierbij aan: investeren in energietransitie, duurzame grondstofwinning

1. De Volksbank: 9
2. Triodos Bank: 8
3. NIBC (6)
Onvoldoende: ABN Amro (3), ING (3), Van Lanschot (3), Rabobank (5)

Dierenwelzijn

Denk hierbij aan: niet investeren in intensieve veehouderij, onverdoofde ingrepen, bontproductie, plezierjacht, jachttoerisme

1. De Volksbank (10)
2. Triodos Bank (9)
Onvoldoende: Van Lanschot (3), ABN Amro (5), NIBC (5)

Natuur

Denk hierbij aan: bescherming biodiversiteit

1. De Volksbank, NIBC en Triodos Bank: 9
2. Van Lanschot: 8
Onvoldoende: geen enkele bank

Mensenrechten

Denk hierbij aan: aandacht voor stemrecht, vrijheid van meningsuiting, bescherming tegen geweld, recht op onderwijs in andere landen

1. De Volksbank: 10
2. ABN Amro en Triodos Bank: 9
Onvoldoende: ING (5)

Gendergelijkheid

Denk hierbij aan: gelijke rechten, werkgelegenheid, toegang tot financiële systemen

1. De Volksbank: 5
2. Triodos Bank: 4
Onvoldoende: ABN Amro (2), NIBC (2), Rabobank (2), Van Lanschot (2), ING (3)

Arbeidsrechten

Denk hierbij aan: uitsluiten van kinder- of dwangarbeid en aandacht voor de positie van vrouwen

1. De Volksbank en Triodos Bank: 10
2. NIBC en Rabobank: 9
Onvoldoende: geen enkele bank

Belastingen

Denk hierbij aan: brievenbusmaatschappijen en belastingparadijzen

1. De Volksbank en Triodos Bank: 7
2. NIBC, Rabobank, Van Lanschot Kempen: 5
Onvoldoende: ABN Amro (3), ING (4)

Corruptie

Denk hierbij aan: steekpenningen, witwassen, plundering van natuurbronnen

1. De Volksbank en Triodos Bank: 9
2. ING, NIBC, Rabobank, Van Lanschot: 8
Onvoldoende: geen enkele bank


Wie werkt het hardst aan verbetering?

Uit bovenstaande beoordelingen kun je duidelijk opmaken dat De Volksbank (ASN, SNS…) de duurzaamste bank van Nederland is, op de voet gevolgd door Triodos Bank. De drie grote traditionele banken ING, Rabobank en ABN Amro scoren op veel onderdelen nog matig tot slecht.

De ene bank werkt harder aan verbetering van zijn duurzaamheidsbeleid dan de andere. Volgens de Bankwijzer hebben De Volksbank en NIBC het afgelopen jaar de meeste vooruitgang geboekt.

Vooruitgang in 2018

De Eerlijke Bankwijzer noemt ook enkele concrete voorbeelden van verbetering in 2018. Zo zijn De Volksbank en Rabobank strenger geworden voor veetransporten, zodat deze niet langer dan acht uur duren.

Rabobank is beter gaan letten op bont en, net als ING, op kolenbedrijven. De Volksbank heeft eisen over openheid van bedrijven rond belastingafspraken met autoriteiten opgevoerd. NIBC tot slot is meer gaan letten op waterschaarste en bescherming van kwetsbare natuurgebieden.

De meeste banken scoren nog onvoldoende op de punten vrouwenrechten, aanpak van belastingontwijking en klimaatverandering.

Vooruitzichten voor volgend jaar

Afgelopen zomer heeft een aantal banken de "ambitie" aangekondigd om te rapporteren over reductie van de CO2-uitstoot van hun leningen en investeringen. Bij zijn volgende update zal de bankwijzer beoordelen in hoeverre banken dat waarmaken.

Wil je alles weten over de nieuwste scores, lees dan hier het volledige rapport.

(door Ton Hermans, Bankenvergelijking, 13 december 2018)


Bekijk hier ons overzicht van duurzame bankrekeningen.